Ταυτότητα

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΗΛΙΟΣ», ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2006 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις των Δήμων της Νέας Σμύρνης και του Αγίου Δημητρίου, σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Στελεχώνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευμένους σε ζητήματα εξαρτήσεων, πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στους δημότες της Νέας Σμύρνης και του Αγίου Δημητρίου, οι οποίες συνίστανται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προληπτικών δράσεων στην τοπική κοινότητα με στόχο την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας.

 

Φορείς - Μέλη του Κέντρου Πρόληψης "ΗΛΙΟΣ":

Περιφέρεια Αττικής
Δήμος Νέας Σμύρνης
Δήμος Αγίου Δημητρίου
Εστία Νέας Σμύρνης
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης
Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου Αγίου Δημητρίου

Σκοπός του Κέντρου Πρόληψης "ΗΛΙΟΣ"

Το Κέντρο Πρόληψης «ΗΛΙΟΣ» αποτελεί ένα από τα 71 Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, ως αναγνωρισμένοι από το κράτος φορείς, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης της εξάρτησης και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Φιλοσοφία

Πρόληψη των εξαρτήσεων σήμερα

Η έννοια της πρόληψης αναφέρεται στο σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται πριν από την εκδήλωση μιας δυσλειτουργικής συμπεριφοράς. Η πρόληψη των εξαρτήσεων αφορά στην αντιμετώπιση των παραγόντων που καθιστούν ένα άτομο ευάλωτο και στην ενίσχυση των παραγόντων που το ενδυναμώνουν και το προστατεύουν, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αποφυγή ή στην αναβολή της έναρξης της χρήσης ουσιών ή της υιοθέτησης μιας εξαρτητικής συμπεριφοράς και της εγκαθίδρυσης της εξάρτησης.

Με αυτό το σκεπτικό, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν εξαντλείται στην παροχή πληροφοριών, αλλά αξιοποιεί εκπαιδευτικές διαδικασίες με μεθόδους αλληλεπίδρασης και ενεργούς μάθησης με στόχο όχι μόνο την αύξηση των γνώσεων αλλά και την ενδυνάμωση, την υποστήριξη και τηνεκπαίδευση των ατόμων ώστε να υιοθετήσουν μια θετική στάση ζωής και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τα καταστήσουν ικανά και υπεύθυνα να προασπίσουν την ψυχοσωματική τους υγεία.

 

Σχεδιασμός του προγράμματος δράσεων

Ο σχεδιασμός του προγράμματος δράσεων του Κέντρου Πρόληψης ‘’ΗΛΙΟΣ’’ περιλαμβάνειδράσεις καθολικής πρόληψης, σχεδιασμένες να απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, και ιδιαίτερα στην σχολική κοινότητα (μαθητές, οικογένεια, εκπαιδευτικούς) αλλά και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Η δικτύωση με τοπικούς φορείς και με υπηρεσίες του κάθε δήμου (κοινωνικές υπηρεσίες, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, συμβουλευτικούς σταθμούς, εκκλησίες, αθλητικούς οργανισμούς, πολιτιστικούς συλλόγους κ.α.), καθώς και με άτομα-κλειδιά της κοινότητας, ικανά να διευκολύνουν το έργο της πρόληψης και της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, τίθεται ως βασική μας προτεραιότητα.

Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης "ΗΛΙΟΣ"

Ευάγγελος Κωνσταντίνου

Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Κοινωνικός Ψυχολόγος (MSc)
Επιστημονικός Υπεύθυνος

Νάντια Καραπατάκη

Ψυχολόγος
Στέλεχος Πρόληψης

Ευγενία Τσοχατζίδου

Ψυχολόγος
Στέλεχος Πρόληψης