Γενικός στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης συνιστά η παροχή συμβουλευτικής και η υποστήριξη των ατόμων που αναζητούν βοήθεια προκειμένου να βελτιώσουν την ψυχική τους υγεία και την ποιότητα της ζωής τους.

Δράσεις Συμβουλευτικής στην Κοινότητα:   

  • Συμβουλευτική σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού (ουσίες, διαδίκτυο κ.λπ.) και στις οικογένειες τους με στόχο την κινητοποίηση τους και την παραπομπή τους στο κατάλληλο θεραπευτικό πλαίσιο.
  • Συμβουλευτική σε άτομα με ποικίλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Πρόληψης "ΗΛΙΟΣ" παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ