ως παιδί έχεις την ανάγκη για παιχνίδι, ψυχαγωγία, δημιουργία

ως έφηβος έχεις ανάγκες, προβληματισμούς και δυσκολίες

έχεις ερωτήματα που χρειάζονται απαντήσεις

έχεις δικαίωμα να διεκδικείς από τη ζωή ό,τι σου αξίζει

Παιδιά (Σχολικής ηλικίας)

Ο γενικός στόχος των παρεμβάσεων στην Α/θμια συνίσταται στην εκπαίδευση των παιδιών στη συνεργασία και στην ανάδειξη της δημιουργικότητάς τους.

Αναλυτικότερα στοχεύουμε:   

 • Να αναπτύξουν τα παιδιά δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και παράλληλα να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση τους μέσα από τις ποικίλες ομαδικές δραστηριότητες και τα παιχνίδια,
 • Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τα συναισθήματα τους,
 • Να μάθουν να αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους στην καθημερινότητα τους και να ζητούν βοήθεια,
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης των συγκρούσεων τους.

Έφηβοι

Ο γενικός στόχος της παρέμβασης συνίσταται στη μείωση των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με συμπεριφορές υψηλού ρίσκου στην εφηβεία (π.χ. χαμηλή αυτοεκτίμηση, αρνητικό συναίσθημα, απομόνωση/έλλειψη επικοινωνίας, δυσκολία αντίστασης στις επιρροές των συνομηλίκων), και στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων που σχετίζονται με την προαγωγή της ψυχικής υγείας (π.χ. ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, ενημέρωση γύρω από τους κινδύνους της χρήσης).

Αναλυτικότερα στοχεύουμε:

 • Στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας (ικανότητα αναγνώρισης και αξιοποίησης των συναισθημάτων, ικανότητα αντίστασης στις επιρροές των συνομήλικων, ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων),
 • Στην καλλιέργεια της συνεργασίας και στην ανάδειξη του ομαδικού πνεύματος,
 • Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους απέναντι σε πιθανούς κινδύνους,
 • Στην ενίσχυση της ικανότητας λήψης υπεύθυνων αποφάσεων για τη ζωή τους.

Νέοι ενήλικες (18-22)

Ο γενικός στόχος της παρέμβασης συνίσταται στην υποστήριξη και την ενθάρρυνση των νέων ενηλίκων στη μετάβαση τους στη νέα φάση ζωής.

Αναλυτικότερα στοχεύουμε:

 • Στην ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (ικανότητα αναγνώρισης, έκφρασης και αξιοποίησης των συναισθημάτων, ικανότητα λειτουργικού σχετίζεσθαι κ.λπ.),
 • Στη διαχείριση του άγχους,
 • Στην ενίσχυση της ικανότητας λήψης υπεύθυνων αποφάσεων για τη ζωή τους,
 • Στη δημιουργία δικτύου αλληλοϋποστήριξης.

Δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά, έφηβους, νέους:

 • Βραχείες παρεμβάσεις σε μαθητές Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση τους σε θέματα που άπτονται της προσωπικής τους ανάπτυξης και της ψυχοκοινωνικής τους υγείας,
 • Ομάδες παιδιών, εφήβων, νέων στοχεύοντας στην καλλιέργεια και ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (αυτοεκτίμηση, διαχείριση συναισθημάτων, αντίσταση στις πιέσεις και στις αρνητικές επιρροές.