η πρόληψη είναι μια υπόθεση που αφορά όλους

τα παιδιά και οι νέοι είναι μέλη της κοινότητας

όλοι έχουμε δικαίωμα σε μια ζωή με ποιότητα

Ο γενικός στόχος των ανοιχτών εκδηλώσεων στην ευρύτερη κοινότητα αφορά στην ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του πληθυσμού των δύο Δήμων σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων (από ουσίες και από εθιστικές συμπεριφορές) και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Αναλυτικότερα στοχεύουμε:   

  • Στην ευαισθητοποίηση ενός ευρύτερου τμήματος του πληθυσμού των δύο Δήμων, με τη διοργάνωση ομιλιών/επιστημονικών ημερίδων, σε θεματικές που άπτονται της ψυχοσυναισθηματικής υγείας παιδιών, εφήβων και νέων, της πρόληψης των εξαρτήσεων και της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας του πληθυσμού, με απώτερο σκοπό την κινητοποίηση ευρύτερου αριθμού ατόμων αναφορικά με την ενεργό συμμετοχή τους στο έργο της Πρόληψης.
  • Στην πληρέστερη προβολή του έργου του Κέντρου Πρόληψης και στην ενημέρωση - πληροφόρηση του κοινού με έντυπο υλικό αλλά και δια ζώσης, αναφορικά με τις προγραμματιζόμενες προληπτικές δράσεις – παρεμβάσεις.
  • Στην άμβλυνση διαφόρων στερεοτυπικών αντιλήψεων του κοινού αναφορικά με την πρόληψη των εξαρτήσεων, μέσω της αποσαφήνισης των στόχων, των ορίων, της φιλοσοφίας και της μεθοδολογίας της, και συνακόλουθα στην βαθμιαία εξοικείωση με την ουσία της πρόληψης, ως έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής που φέρει νέες αξίες, μια σχέση με τον εαυτό και τους άλλους που προάγει την ψυχική και σωματική υγεία.

Δράσεις που απευθύνονται στην Κοινότητα:

  • Ανοιχτές εκδηλώσεις
  • Ημερίδες με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας (ομιλίες - ημερίδες, δράσεις με χρήση οπτικοακουστικών μέσων όπως προβολή κινηματογραφικών ταινιών, θεατρικών παραστάσεων, διοργάνωση αθλητικών γεγονότων, συναυλιών κ.λπ.).
  • Συμμετοχή σε προγραμματισμένες δράσεις άλλων φορέων των δύο Δήμων («Δημιουργική Απασχόληση», «Αθλοδιακοπές», «Εορταστικές Εκδηλώσεις Δήμων» κ.λπ.)