• Σεμινάρια
  • Ομιλίες
  • Ημερίδες
  • Θεατρικές Παράστασεις
  • facebook

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Δεκεμβρίου 2023

07/12/2023

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Δεκεμβρίου 2023

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Νοεμβρίου 2023

06/11/2023

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Νοεμβρίου 2023

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Οκτωβρίου 2023

09/10/2023

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Οκτωβρίου 2023

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Μαΐου 2023

17/05/2023

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Μαϊου 2023

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Απριλίου 2023

02/05/2023

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Απριλίου 2023

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Μαρτίου 2023

27/03/2023

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Μαρτίου 2023

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Φεβρουαρίου 2023

03/03/2023

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Φεβρουαρίου 2023

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Ιανουάριο 2023

31/01/2023

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Δεκεμβρίου 2022

21/12/2022

Πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων Νοεμβρίου 2022

05/12/2022
Search
Ιστορικό

ΕΙΔΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ: